Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolated arterial pulmonary malinosculation without sequestration in an adult: A case report and literature review
Tạp chí:
ISSN: 2213-0071
Tên tạp chí Respiratory Medicine Case Reports (2213-0071)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2021
Tập: 34
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Trọng Bỉnh (Chính), Nguyễn Thanh Thảo, Lê Trọng Khoan
File đính kèm:
  1. 2021_Isolated_arterial_pulmonary_malinosculation_without_sequestration_in_an_adult_A_case_report_and_literature_review.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: doi.org/10.1016/j.rmcr.2021.101514