Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bài báo "Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển tại Việt Nam"
Tạp chí:
ISSN: 2525-2666
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (2525-2666)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Luật, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 45
Trang: 12-19
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_gui_tap_chi_phap_luat_thuc_tien_L_N_H1.doc
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: tạp chí pháp luật và thực tiễn