Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay
Tạp chí:
ISSN: 978-604-974-709-0
Tên tạp chí Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: NC263-2020
Trang: 223-241
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Phap-luat_Ly-Hai-Nam_DH-Luat.doc
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: Kỷ yếu hội thảo khoa học các nhà nghiên cứu trẻ năm 2020