Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nhận diện các vấn đề trong phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 4
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Lê Chí Hùng Cường (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Duy Ngọc Tân
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v4n1y2020.352