Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng quan về sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
Tạp chí:
ISSN: 1895-4581
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 417
Số: 18
Trang: 141-150
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
File đính kèm:
  1. MUC_LUC.pdf
Thuộc đề tài: 0