Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân bố các serotype và gene độc tố của vi khuẩn Glaesserella parasuis phân lập từ Việt Nam và Trung Quốc
Tạp chí:
ISSN: 1859 - 4751
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (1859-4751)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Thú y Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 28
Số: 7
Trang: 59-70
Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Tác giả: Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa
File đính kèm:
  1. 9__avs_19-_Chao_-Tap_chi_Thu_y-Nguyen_Van_Chao_15082021.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://tapchi.hoithuyvietnam.org.vn/tap-chi/serotype-va-gen-doc-to-cua-vi-khuan-glaesserella-parasuis.htm