Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đảng bộ khu Trị - Thiên - Huế lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tổ chức (1966-1975)
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Lịch sử Đảng (3936-8477)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 11/2021
Trang: 79-84
Lĩnh vực: Lý thuyết tổ chức; Hệ thống chính trị; Đảng chính trị
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính)
File đính kèm:
  1. Muc-luc-so-11-2021_20211116030005PM.jpg
Thuộc đề tài: 0