Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Current situation of investment attraction to industrial zones in Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN: 978-604-55-7883-4
Tên tạp chí ICYREB2020 Proceedings
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 9
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trần Văn Hòa (Chính), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng
File đính kèm:
  1. Ky_yeu_2020.pdf
Đề tài liên quan: 0