Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ phẩm nhuộm xanh methylene trong dung dịch nướccủa vật liệu hydrogel glucomannan/graphene oxide
Tạp chí:
ISSN: 0866-7411
Tên tạp chí Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ (0866-7411)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 10
Số: 1
Trang: 59 - 66
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Vĩnh Phú, Lê Trung Hiếu, Lê Thừa Tân, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hải Phong, Trần Thị Văn Thi (Chính)
File đính kèm:
  1. 2021_-_XTHP-_hap_phu_pham_nhuom_xanh_methylene_trong_dung_dich_nuoc_cua_KGM-GO.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://chemeng.hust.edu.vn/vjca/index.php/jca/article/view/2021.010/175