Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản xuất rau an toàn của nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2588 - 1205
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 5c
Trang: Tr 141 - 152
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Lạc (Chính), Bùi Đức Tính (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: 10.26459/hueunijed.v130i5C.6507