Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Định danh loài Fasciola ở miền trung Việt nam và khảo sát giá trị chẩn đoán của bộ sinh phẩm ELISA thương maị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Phòng chống Sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (0868-3735)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: 115
Trang: 29-36
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh, Trần Thị Diểm Na (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://nimpe.vn/TinChiTiet.aspx?id=693&cat=94