Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đề xuất mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 03(59)/2021
Trang:
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Trần Đình Hùng, Lê Phúc Chi Lăng, Mai Văn Chân, Trần Văn Phẩm, Nguyễn Hoàng Sơn
File đính kèm:
  1. 64165-Article_Text-169467-1-10-20211221.pdf
Đề tài liên quan: 0