Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Correlations between abnormalities of morphological details and DNA fragmentation in human sperm
Tạp chí:
ISSN: 2233-8241
Tên tạp chí Clinical and Experimental Reproductive Medicine (2233-8233, E-ISSN: 2233-8241)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN SOC REPRODUCTIVE MEDICINE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Đặng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Đặng Công Thuận, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm (Chính)
File đính kèm:
  1. Nguyen_Thi_Hiep_Tuyet_cerm-2021-04777.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.5653/cerm.2021.04777