Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Loeffler’s syndrome mimicking lung tumor and pneumonia in a child: A case report
Tạp chí:
ISSN: 2213-0071
Tên tạp chí Respiratory Medicine Case Reports (2213-0071)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 37
Số: 101638
Trang:
Lĩnh vực: Nhi khoa, Hệ hô hấp và các bệnh liên quan
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính)
File đính kèm:
  1. 1-s2_0-S2213007122000600-main.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213007122000600?via=ihub