Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Social Media and the Online Political Engagement of Immigrants: The Case of the Vietnamese Diaspora in Poland
Tạp chí:
ISSN: 2300-1682
Tên tạp chí Central and Eastern European Migration Review (2300-1682)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CENTRE MIGRATION RESEARCH, UNIV WARSAW
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 11
Số: 1
Trang: 85-107
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính)
File đính kèm:
  1. Nguyen_Huu_2022.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://doi.org/10.54667/ceemr.2022.01