Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Molecular phylogenetic analyses and ecological niche modeling provide new insights into threats to the endangered Crocodile Lizard (Shinisaurus crocodilurus)
Tạp chí:
ISSN: 1948-6596
Tên tạp chí Frontiers of Biogeography (1948-6596)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản eSCHOLARSHIP UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn
File đính kèm:
  1. Nguyen_et_al__(2022)_Shinisaurus_phylogenetic_and_modeling_analyses.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://escholarship.org/uc/fb