Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) TRÊN CÁT Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Lê Thị Tịnh Chi, Nguyễn Hoàng Lộc, Mai Ngọc Châu, Tề Minh Sơn, Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Phương Chi
File đính kèm:
  1. Gmail_-_HueUni-JARD_Editor_Decision.pdf
Thuộc đề tài: 1