Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán thai và các bệnh sản khoa sau khi sinh trên chó
Tạp chí:
ISSN: ISBI: 978-604-337-133-8
Tên tạp chí Hội nghị khoa học chăn nuôi thú y toàn quốc 2021 - AVS2021
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 736-741
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Hồ Thị Dung
File đính kèm:
  1. 91-TC3-avs26.pdf
Đề tài liên quan: 0