Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của dồn điền đổi thửa đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và áp dụng cơ giới hóa tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 1859 – 3828
Tên tạp chí Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp) (1859-4581)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 9
Trang: 99-108
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh, Lê Đình Huy, Nguyễn Thị Tuyết Lan
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-9-2022.aspx