Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ GIA RAI VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ IA PIAR, HUYỆN PHÚ THIỆN, TỈNH GIA LAI
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 131
Số: 3B
Trang: 175-184
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Nay H’Kiêng
File đính kèm:
  1. 12-_Quy-6610-Article_Text-25373-1-11-202.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/index