Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 9786043087789
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: phát triển đô thị ở miền trung những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 401-420
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân
File đính kèm:
  1. 5619-Article_Text-17797-1-10-20200623.pdf
Đề tài liên quan: 0