Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM ẢO HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Nguyễn Thành Long (Chính)
File đính kèm:
  1. Giáy_mòi_họi_thảo_11.jpg
  2. 20220829_111954.jpg
Thuộc đề tài: 0