Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Năng suất sinh sản của gà Chọi lai và Ri lai nuôi tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Tạp chí:
ISSN: 1859-476X
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 275
Trang: 20-24
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Đinh Văn Hà, Đinh Văn Trung, Nguyễn Thi Thuý, Đinh Thị Hường, Phùng Tô Long, Trần Ngọc Long
File đính kèm:
  1. TAPCHICHANNUOI275(3_22).pdf
Đề tài liên quan: 1