Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tỷ lệ nhiễm sán lá ruột nhỏ ở một số loài ốc nước ngọt và khả năng lây nhiễm ở vịt thả đồng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập: AVS2021
Số:
Trang: 512 - 518
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy (Chính), Trần Quang Vui, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na, Nguyễn Quang Nhựt
File đính kèm:
  1. AVS2021.pdf
Đề tài liên quan: 0