Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đề xuất phân vùng môi trường phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN (Print) 2588-1191 ISSN (Online) 2615-9708
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: Tập 131
Số: Số 3A (2022)
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6372