Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN Ở THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 131
Số: 3B
Trang: 185-197
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trần Thị Ánh Tuyết (TNĐ), Lê Ngọc Phương Quý, Mai Thị Khánh Vân, Phạm Hoàng Việt
File đính kèm:
  1. 13-_Tuyet-6611-Article_Text-25374-1-11.pdf
Đề tài liên quan: 0