Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Factors Affecting on the Capital Structure of Real Estate Joint-Stock Companies Listed on Vietnam’s Stock Exchange
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2377-1038 (Print), ISSN 2377-1046 (Online)
Tên tạp chí Journal of Economics and Public Finance (2377-1038)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SCHOLINK
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2022
Tập: Vol. 8
Số: No. 2, 2022
Trang: 121-134
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Thị Hải Hà
File đính kèm:
  1. JEPF-V8N2-p121.pdf
Đề tài liên quan: 0