Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN: 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 67
Số:
Trang: 1-6
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Lê Việt Linh, Dương Thị Thu Hà, Võ Văn Luận
File đính kèm:
  1. z3509056353200_3ba2e271c7ce23b5df9ca2200a8cc1f3.jpg
Đề tài liên quan: 0