Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của ngô sinh khối ủ chua, cỏ voi và rơm lúa trong khẩu phần ăn đến tỷ lệ tiêu hóa toàn phần và sinh trưởng của bò thịt nuôi ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-0802
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ chăn nuôi (1859-0802)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Chăn nuôi
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 130
Trang: 29-39
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Ngô Mậu Dũng (Chính), Lê Văn An, Nguyễn Hữu Văn
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://vcn.org.vn/xuat-ban/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe-chan-nuoi-so-130-thang-12-2021-