Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá và sửu dụng hợp lý tài nguyên đất xây dựng khu vực Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch tổng thể đến năm 2030
Tạp chí:
ISSN: 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền (Chính), Nguyễn Cung Thiên (Chính)
File đính kèm:
  1. FILE_20220704_094705_HOI_DONG_BIÊN_TAP_TAP_CHÍ_KHOA_HOC_VÀ_CÔNG_NGHE.pdf
Đề tài liên quan: 0