Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ
Tạp chí:
ISSN: 2525-2674
Tên tạp chí Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa (2525-2674)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 1
Số: 3
Trang: 318-333
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Trương Thanh Bảo Trân (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/256/pdf