Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu về nam nhân kế trong truyện Hà Ô Lôi (Lĩnh Nam chích quái - Trần Thế Pháp) và Truyện Kiều (Nguyễn Du)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Thị Thanh Nhị (Chính)
File đính kèm:
  1. bai_bao_Thanh_Nhi_da_chinh_sua_theo_phan_bien.docx
Đề tài liên quan: 0