Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: First detection of Trichophyton indotineae causing tinea corporis in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Medical Mycology Case Reports (2211-7539)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 36
Trang: 37-41
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh, Lê Chí Cao, Hà Thị Ngọc Thúy, Đỗ Thị Bích Thảo, Trần Thị Giang
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.mmcr.2022.05.004