Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động ngoại khóa các môn thể thao của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 02/2022
Trang: 158
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Văn Lợi, Trần Hữu Nam, Trần Vương Phương Loan, Nguyễn Thị Mùi
File đính kèm:
  1. Bia_so_DB_T2_2022.pdf
  2. THANH.pdf
  3. bai_bao_thang_2_voi_th_thanh.pdf
  4. phu_luc_bai_bao_thang_2_voi_th_thanh.pdf
Đề tài liên quan: 0