Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá thực trạng hoạt động của câu lạc bộ Karaterdo của sinh viên Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 03/2022
Trang: 146
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Phạm Đức Thạnh, Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Thị Tiểu My
File đính kèm:
  1. ML_Kieu_Trinh.pdf
  2. Bia_so_DB_T3_2022.pdf
  3. Loi-Hung.pdf
Thuộc đề tài: 0