Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ Karatedo của sinh viên Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục (1859-0810)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản HH thiết bị giáo dục Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 03/2022
Trang: 167
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Thanh Nguyên
File đính kèm:
  1. Bia_so_DB_T3_20221.pdf
  2. ML_Kieu_Trinh1.pdf
  3. Loi-Thanh.pdf
Đề tài liên quan: 0