Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bất cập trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với hàng nông sản theo pháp luật Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: 0866-7500
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và Phát triển (0866-7500)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Luật gia Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2017
Tập:
Số: 1-2
Trang: 44-47
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải, Nguyễn Lương Sỹ (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://plpt.vn/