Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: STUDY ON THE INFECTION OF FISH LICE (Caligus spp) PARASITICS ON RABBIT FISH (Siganus guttatus)
Tạp chí:
ISSN: 1749-7345
Tên tạp chí Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân
File đính kèm:
  1. Ha_Nam_Tran_-_STUDY_ON_THE_INFECTION_AND_EFFECT_OF_SAUDAU_(Azadirachta_indica).docx
Đề tài liên quan: 0