Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 67/2022
Trang: 135
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trương Đỗ Minh Phượng
File đính kèm:
  1. BAI_TRINH_BAY_TAI_HOI_THAO_KHOA_HOC_QUAN_LY_DAT_DAI_VA_BAT_DONG_SAN_TRONG_BOI_CANH_CHUYEN_DOI_SO_TIEM_NANG_–_THACH_THUC_–_GIAI_PHAP_2022.docx
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tapchikhoahocdat.vn/tin-tuc/quan-ly-dat-dai-va-bat-dong-san-trong-boi-canh-chuyen-doi-so-tiem-nang-thach-thuc-giai-phap/?hilite='hội','thảo','khoa','học','2022'