Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Drivers of site productivity for oak in Poland
Tạp chí:
ISSN: 1641-1307
Tên tạp chí Dendrobiology (1641-1307)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Wiley-Blackwell
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 88
Số:
Trang: 81-93
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.12657/denbio.088.006