Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực thi trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam - Thách thức và một số gợi mở
Tạp chí:
ISSN: ISSN
Tên tạp chí Tạp chí Luật học (0868-3522)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Luật Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 7/2022
Trang: Tr.122 - 134
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành (Chính), Đồng Thị Huyền Nga (Chính)
File đính kèm:
  1. Muc luc so 7-2022.pdf
Đề tài liên quan: 0