Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC VÀ MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH
Tạp chí:
ISSN: 2588-1213
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 6A
Trang: 101-115
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Khắc Bình
File đính kèm:
  1. 2021_DH_Hue_(An-Binh)1.pdf
Thuộc đề tài: 0