Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 8 SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT TRONG NGỮ CẢNH THỰC TẾ ĐA DẠNG
Tạp chí:
ISSN: 0868-3719
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội (0868-3719)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 65
Số: 1
Trang: 127-136
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Trần Quang Hiền
File đính kèm:
  1. 2019_DHSPHN_(An-Hien).pdf
Đề tài liên quan: 0