Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA NHIỆM VỤ MỞ VỀ CHỦ ĐỀ VECTƠ
Tạp chí:
ISSN: 2354-0753
Tên tạp chí Tạp chí Giáo dục (2354-0753, 2588-1477)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 22
Số: 12
Trang: 18-24
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Nguyễn Trung Chánh
File đính kèm:
  1. 2022_Tap_chi_GD_(An-Chanh).pdf
Thuộc đề tài: 0