Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SUY LUẬN THỐNG KÊ CỦA SINH VIÊN THỂ HIỆN QUA HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT THỐNG KÊ
Tạp chí:
ISSN: ISBN 978 – 4 – 924843 – 93 – 6
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang: 120-137
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Tân An (Chính), Huỳnh Trí Bình
File đính kèm:
  1. 2022_An-Binh_(Hoi_thao_Qte).pdf
Đề tài liên quan: 0