Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xây dựng nguồn học liệu mở tại trường Đại học Luật, Đại học Huế, một số khó khăn và giải pháp
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 11-17
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_hoi_thao_cap_Khoa,_xay_dung_hoc_lieu_mo_tai_truong_Dai_hoc_Luat,_Dai_hoc_Hue_(chinh).doc
Đề tài liên quan: 0