Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế các cộng đồng dân cư ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2588-1205
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 132
Số: 5A
Trang: 23 - 40
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Nguyễn Quang Phục
File đính kèm:
  1. 2-_Dũng-7001-Article_Text-27676-1-6-202302131.pdf
Thuộc đề tài: 0