Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG GHẸ XANH Portunus pelagicus (Linnaeus 1766)
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 7
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194