Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Protective Effect of Curculigo orchioides Gaertn. Extract on Heat Stress-Induced Spermatogenesis Complications in Murine Model
Tạp chí:
ISSN: 1467-3037
Tên tạp chí Current Issues in Molecular Biology (1467-3037, E-ISSN: 1467-3045)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MPDI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 45
Số:
Trang: 3255-3267
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Bùi Lê Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Việt Hương, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thanh Tùng (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.mdpi.com/1467-3045/45/4/212/review_report