Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SỰ LƯU HÀNH VÀ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA VỊT NHIỄM CẦU TRÙNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 7
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thùy, Trần Thị Na, Trần Quang Vui, Thu Lê
File đính kèm:
  1. 7_17_21_Pham+Hoang+Son+Hung_Final.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tapchidhnlhue.vn/index.php/id20194/article/view/1012